Parafia

Mikołaj

parfialny

Kraków

kościół

obrazy

organy

Kraków

Krakowie

Parafia św. Mikołaja przeprowadza ciągłe remonty swej czcigodnej, przez pokolenia omodlanej świątyni.
Wszystkim ofiarodawcom, którzy troszczą się o nasz kościół i wspierają jego renowację składa w imieniu całej parafii i swoim własnym serdeczne podziękowanie, równocześnie zapewniając o swojej osobistej modlitwie. Bóg zapłać!
Ks. Proboszcz
Numer konta parafii:
PeKaO S.A. III O/Kraków :
NRB 58124022941111000037234113